Синастрия е астрологичен метод, който се използва за оценка на съвместимостта между двама души. Той се базира на астрологическите им характеристики и позволява да се предвидят какви могат да бъдат техните взаимоотношения. За да се изчисли синастрията, се анализират позициите на планетите в наталните картограми на. Позициите на слънцето, луната, венера и марс са особено важни, тъй като те отразяват ключовите качества на личността и това каква е съвместимост между двете карти

Съвместимостта между двама души може да се определи по няколко начина. Някои астролози използват т.нар. синастрични аспекти, като например квадрат, опозиция или тригон между планетите. Други използват позициите на планетите в различни зодии, както и домовете, в които се намират. Най-често се използват визуални графики за представяне на резултатите от анализа на синастрията.

Синастрията може да бъде много полезен инструмент за всеки, който търси любов или иска да подобри вече съществуващите си отношения. Анализът на планетите може да помогне за разбиране на това каква е съвместимостта между двама души, както и какви са техните силни и слаби страни. Това може да помогне да се избегнат проблемите и да се укрепят взаимоотношенията.

Въпреки това, е важно да се има предвид, че синастрията не е пълен отговор за взаимоотношенията между двама души. Тя може да предложи някои насоки и да помогне да се разберат някои аспекти на отношенията, но никога не може да замести личния опит и комуникацията между партньорите.