Наталната карта е основен инструмент в астрологията, който представя уникалната карта на небесното тяло, в момента на раждането на човека. Тази карта се състои от 12 дома, които представят различни сфери от живота, като здраве, кариера, любов и други. Всеки дом има свой владетел и планети, които се намират в тази къща и влияят върху нея. Наталната карта може да помогне на човека да разбере неговите силни и слаби страни, качествата му и как да се развива по най-добрия начин. Всеки човек има уникална натална карта, която може да бъде използвана за самооткриване и самоусъвършенстване.

Когато се анализира наталната карта, астролозите обикновено използват различни методи, за да се разберат тълкуванията на планетите и знаците. Това включва анализ на планетите в различни домове на хороскопа, както и техните аспекти, които са връзките между планетите. Например, ако Слънцето на някого е в опозиция с Луната му, това може да доведе до конфликти в това, как той изразява своите емоции и идентитет.

В допълнение към анализа на наталната карта, астролозите могат да използват и други методи, като например прогресии, транзити и елективна астрология, за да предскажат бъдещите събития в живота на човека. Прогресиите са метод за тълкуване на движението на планетите в реалното време, които се използват за предсказване на събитията в живота на човека в бъдеще. Транзитите са движения на планетите в реалното време, които могат да влияят на наталната карта и да предизвикат промени в живота на човека. Елективната астрология е метод, който се използва за избор на най-подходящия момент за определено действие, като например за начало на бизнес или за брак.

В заключение, наталната карта е мощен инструмент за самооткриване и самоусъвършенстване, който може да помогне на човека да разбере повече за себе си и за своята мисия в този свят. Всеки човек има уникална натална карта, която отразява неговите умения, таланти, страхове и желания. Астрологията може да помогне на хората да разберат повече за своята натална карта и да използват това знание за постигане на по-голяма хармония и успех в живота.